Nuestra filosofía

A Xantala creiem que s’han de reconèixer els drets i la protecció a la infància i les seves famílies. Sabem que cuidar els nostres nens i nenes, és cuidar el nostre futur com a societat.

Dret de les mares i les seves famílies a ser informades i a escollir l’opció de part, alletament, criança, i escolarització de forma responsable i lliure sense coaccions ni limitacions per part del sistema sanitari o educatiu.

Tots els infants tenen el dret de ser tinguts en consideració des de la seva propia singuralitat i el seu moment evolutiu en la la seva primera separació de la mare cap un altre espai amb altres adults / educadors. Per això s’ha de recolzar a les famílies en la seva presa de decisions oferint eines i opcions d’acompanyament diverses i flexibles. Ens basem en els nombrosos estudis científics pedagògics, psicològics , pediàtrics i psiquiàtrics, que ens assenyalen la necessitat que tenen els infants de la presència dels seus pares per a iniciar-se i afavorir un desenvolupament sa, tant a nivell emocional com físic, psíquic, motriu i cognitiu.

Dret a tenir en compte els temps i els ritmes dels infants, tant en la primera separació de la mare cap a altres espais educatius com en la seva participació en la vida quotidiana. Aquests ritmes sovint venen marcats a l’infant pels ritmes trepidants des de les demandes laborals/socials que tenim els adults.

Tots els infants tenen dret a tenir reconegudes les seves necessitats individuals d’aprenentatge en entorns preparats per el seu desenvolupament espontani. El que predomina en espais educatius habituals són entorns que per les seves característiques (de ratio d’infants per educador, quantitat d’hores que passa el nen a l’aula, limitació dels espais, eines pedagògiques limitades) uniformitzen i limiten l’aprenentatge espontani i lliure de l’infant.