Psicomotricidad en Família

Psicomotricitat en Família: De què es tracta?

La proposta consisteix en una sessió d’exploració i joc lliure per a criatures d’1 a 3 anys,
acompanyades dels seus familiars. Es basa en les propostes metodològiques de la pràctica
psicomotriu educativa-preventiva (Bernard Aucouturier) i del moviment lliure (Emmi Pikler).
És un espai en el qual podem acollir les seves necessitats bàsiques de moviment espontani i
exploració, en un entorn adequat i segur.

Una sala preparada amb materials apropiats, que permeten que les criatures experimentin el
plaer de ser elles mateixes, del moviment i de les accions del seu propi cos. A través del cos i
el moviment els infants expressen el seu món interior i es comuniquen amb l’exterior.
És un lloc on les criatures i les famílies tenen un temps de dedicació mútua, per compartir
jocs, conquestes i emocions. Un temps relaxat, que respecta el ritme dels infants i fomenta la
seva autonomia.

És un ambient compartit, en el qual enfortir el vincle amb els familiars i obrir-se a les
primeres experiències de contacte amb altres criatures.

L’activitat motriu espontània afavoreix un desenvolupament sa, la coordinació corporal,
l’autonomia, l’autoestima, i la confiança en si mateixes i en l’entorn.

EL PAPEL DE LES FAMÍLIES

La família és el nucli que ens acull en el moment en què arribem al món. A l’interior d’aquest
nucli es formen les primeres relacions del jo, amb si mateix i amb l’altre.

La presència dels familiars acompanyant el joc dels infants és un aspecte molt valuós,
ja que permet que aquests se sentin valorats i capacitats per les persones referents, amb les
quals tenen el vincle d’aferrament.

La invitació és que les mamàs i els papàs juguin amb les seves filles i fills, obrint-se a la
interacció i a escoltar les seves propostes de joc.

EL PAPEL DELS INFANTS

En les sessions de joc motriu ens centrem en l’acció espontània dels infants: ells
són els protagonistes, l’espai està preparat de manera segura perquè puguin explorar i
jugar de manera espontània.

Les mares i els pares es relacionen amb les seves filles i fills a través del seu llenguatge
natural: el joc i l’expressivitat motriu.

EL PAPER DE LA PSICOMOTRICISTA

L’actitud bàsica de la psicomotricista és la de confiar en la persona, en el desenvolupament
humà i l’impuls vital. Crea unes condicions bàsiques perquè les nenes i nens i les seves
famílies se sentin còmodes i segures.

El seu paper es concreta per tant en:
• Preparar l’espai amb materials adequats i que propiciïn l’exploració i el joc;
• Acompanyar el joc i les interaccions, cuidant que es generi un espai segur física
i emocionalment;
• Ser present, en posició d’espera i escolta activa a l’expressió motriu de les
criatures, permetent que el seu desig es manifesti, donant significat a les seves accions i
acompanyant la seva evolució;
• Mantenir una actitud basada en el respecte de les criatures i de la seva trajectòria
individual i en l’empatia i el reconeixement de les emocions que apareguin. La seva
disponibilitat corporal, mirada i presència permeten un ambient acollidor i autèntic.

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS

La sessió es caracteritza per un dispositiu espacial i temporal específic i adaptat a aquestes

edats, que permet la contenció i evolució de l’expressivitat motriu.
El dispositiu temporal s’organitza en tres fases successives:
• El ritual d’entrada: benvinguda i reconeixement de les criatures i les seves famílies;
• La fase d’expressivitat motriu: joc lliure;
• El ritual de sortida: cançó i comiat.

Tots els dilluns de 16h a 17h

Acompanya l’activitat:

Roberta Castellan, Formació en educació lliure (La Caseta, Barcelona), acompanyament emocional (SENDA, Barcelona) i psicomotricitat educativa-preventiva (AEC, Barcelona).
Actualment cursant una formació de doula (Guardianas del nacimiento, Alicante).
Acompanyant en espais d’educació lliure i grups de psicomotricitat.