Equip pedagògic

Us presentem als acompanyants de l’equip pedagògic del nostre espai d’Educació Lliure:

Jordi Ramon. Mestre, ballarí, pare i acompanyant a Xantala durant 4 anys i coordinador de la gestió durante 3 anys. Amb més de 20 anys d’experiència en el món de l’educació. Membre de l’equip de coordinació pedagògica.

 

Joana Marquilles. Mestra d’Educació Infantil, psicomotricista en la línia de Bernard Aucouturier en Educació i Prevenció (AEC. Barcelona), formació en Bioenergètica i Eneagrama (Bioenergètica Barcelona), 7 anys d’experiència en el món de l’educació viva. Actualment acompanyant a Xantala i membre de l’equip de coordinació pedagògica. 

 

Roberta Castellan. Graduada en comunicació intercultural. Formació en educació lliure (La Caseta, Barcelona), acompanyament emocional (SENDA, Barcelona) i psicomotricitat educativa-preventiva en la línia de Bernard Aucouturier (AEC, Barcelona). Acompanyant a Xantala i membre de l’equip de coordinació pedagògica.

 

 

Dani, acompañante educación libreDani González, Mestre diplomat d’Educació Infantil, formació “Eines d’Autoconeixement, cap a una Educació més Humana” a la Fundación Claudio Naranjo, formació en “Acompanyament de la Sexualitat Infantil” amb Anna Salvia, formació “El Cuidado del Alma Infantil” amb Cristobal Gutiérrez. Pare, acompanyant en projectes d’educació lliure des de fa 12 anys i membre de l’equip de coordinació pedagògica de Xantala.