Xantala

L’Associació Xantala té com a finalitat l’acompanyament respectuós de la criança en tot el procés des de la concepció fins a l’accés de l’infant a l’Educació Primària. És una associació sense ànim de lucre, constituïda per un grup d’educadors i de famílies.

Una de les nostres principals propostes és la d’acompanyar el lliure desenvolupament dels processos evolutius dels nens i nenes, així com recollir les inquietuds i necessitats pròpies de les famílies, que en el marc de la nostra societat actual es veuen sovint exigides per una intensa vida laboral, incompatible amb les necessitats reals de la criança

Aquesta associació familiar neix com una de les propostes alternatives als models actuals de guarderies (moviment que s’inicià fa més de cinc anys a Catalunya i enalguns indrets d’Espanya) introduint una sèrie de requisits imprescindibles a l’hora de mirar el nen/a (la vida humana) des de la seva necessitat real, més que no pas des de la necessitat econòmica dels pares de tornar a la feina. Necessitat promoguda òbviament per les polítiques socials que actualment només afavoreixen amb 16 setmanes de baixa per maternitat.

L’Associació Xantala té les seves arrels en la iniciativa d’algunes famílies que volien quelcom diferent quant a serveis d’atenció als seus infants, i van organitzar l’escola al setembre del 2006.

Les famílies, els educadors i voluntaris que han participat en el projecte l’ha anat nudrint d’idees, inquietuds i coherència durant la seva trajectòria. Així l’Associació Xantala parteix de la comunitat i vol ser un espai per fer comunitat a través de les relacions vinculars intra-familiars i entre famílies.